Liên hệNgay

brandnewsoft.com

Bảng giá phần mềm BRANDNEWSOFT

PHẦN MỀM CAFE

500.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý bàn: Có
 • Quản lý món: Có
 • Quản lý dịch vụ: Có
 • Quản lý doanh thu: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 27.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy in hóa đơn: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM SHOP

1.900.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý sản phẩm: Có
 • Quản lý danh mục: Có
 • Quản lý tồn kho: Có
 • Quản lý doanh thu: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 30.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy in hóa đơn: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM HOTEL

1.900.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý phòng: Có
 • Quản lý món ăn: Có
 • Quản lý dịch vụ: Có
 • Quản lý doanh thu: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 27.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy in hóa đơn: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM SPA

2.900.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý khách hàng: Có
 • Quản lý sản phẩm: Có
 • Quản lý dịch vụ: Có
 • Quản lý doanh thu: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 35.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy in hóa đơn: Tùy chọn thêm

Quy trình triển khai phần mềm

.


Phân tích nhu cầu

1

Xây dựng định hướng

2

Thiết kế giao diện

3

Lập trình viết code

4

Hoàn tất bàn giao

5

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.