Bước 2: Quản trị bố cục web (Slide, Menu & category)

Chuyên đề chinh phục quản trị website nền tảng Onwing bước 2 với chủ đề quản trị bố cục web bao gồm các việc chính như tạo menu cho website (menu ngang, menu header, menu footer, ...) và xây dựng danh mục cho các bài viết ...

08/10/2020 03:19:18 46

Sau khi gói website của các bạn được kích hoạt và bạn đã nhận đầy đủ thông tin quản trị (ở bước 1) thì chúng ta đăng nhập vào quản trị web để kiểm tra lại thông tin liên hệ, logo, slogan, ... và điều chỉnh bổ sung thêm cho đầy đủ nhé!

Trong bài viết này, BNS sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra và thay đổi thông tin liên hệ của website, tạo slide trang chủ cho web và xây dựng menu, danh mục cho web của bạn theo ý muốn

 

1. Thay đổi thông tin liên hệ, thông tin web

[img]//media.onwing.net/file/a1471910169[/img]

Diễn giải:

- Số 1: Tab General - Thông tin tổng quan để hiển thị ở mục liên hệ

- Số 2: Tab Advance - Các thông tin liên hệ nâng cao (logo, slogan, ngôn ngữ cho web, múi giờ, ...)

- Số 3: Tab SEO - Chọn từ khóa cho web của bạn, mô tả về web của bạn, ...

- Số 4: Tab Theme - Chọn theme bạn thích trong kho miễn phí hoặc theme bạn đã mua riêng tại kho theme của Onwing

- Số 5: Tab Other - Thiết lập định dạng (chuẩn màu theo bảng màu CSS, định dạng ngày giờ, định dạng tiền tệ, ...)

 

2. Tạo slide cho trang chủ tại mục Website --> Box

[img]//media.onwing.net/file/a1524916192[/img]

Diễn giải:

- Số 1: Website - Bấm chọn menu quản trị

- Số 2: Box - Bấm chọn để vào danh sách Box và chọn Box cần sửa (bấm Edit) hoặc tạo Box mới thì bấm vào dấu "+"

- Số 3: General - Điền thông tin cho slide trang chủ bao gồm "tên, mô tả, keyname". Quan trọng nhất là PHẢI ĐÚNG TÊN KEYNAME (# lưu ý: mỗi theme, có tên keyname khác nhau)

- Số 4: Media - Chọn hình ảnh hiển thị cho slide trang chủ "Khuyến khích chọn ảnh kích thước chuẩn Full HD"

- Số 5: Update post - Cập nhật thông tin vừa điền (hoặc New khi tạo mới)

 

3. Tạo bố cục web (menu và category)

a. Tạo menu cho website

[img]//media.onwing.net/file/a2115385827[/img]

Diễn giải:

- Số 1: Website - Bấm chọn menu quản trị

- Số 2: Menu - Bấm chọn danh sách quản lý menu

- Số 3: Page - Là khu vực quản lý menu ngang (menu chính của website)

- Số 4: Edit - Bấm chọn Edit sẽ xuất hiện Tab mới "mục số 5" (dùng để quản lý danh sách menu ngang)

- Số 5: Edit content - Bấm vào đây để Thêm mới/ tạo mới cho menu ngang hoặc chỉnh sửa tên menu đã có (Lưu ý: khi bấm vào đây sẽ xuất hiện Tab mới dùng để quản lý Menu. Tại Tab mới, ta bấm NEW để thêm mới hoặc LIST để xem danh sách đã tạo)

 

b. Tạo danh mục cho các bài viết

[img]//media.onwing.net/file/a4101149910[/img]

Diễn giải:

- Số 1: Website - Bấm chọn menu quản trị

- Số 2: Post - Bấm chọn danh sách quản lý bài viết

- Số 3: Icon hình - Bấm vào đây để tạo danh mục bài viết (hay còn gọi là tạo Category). Lưu ý, bấm vào Icon này sẽ xuất hiện Tab mới "mục số 4" để quản lý danh mục bài viết

- Số 4: New - Tạo thêm danh mục mới

- Số 5: List - Xem danh sách danh mục bài viết và chỉnh sửa (nếu cần)

***

Đến đây, chúng ta đã hoàn thành bước 2 trong 8 bước chinh phục quản trị website nền tảng Onwing rồi đó! Bạn hãy vào Link trang web của bạn để xem lại tác phẩm bạn vừa tạo nhé!