Bước 5: Tùy biến hiển thị cơ bản (Box DL)

Chuyên đề chinh phục quản trị website nền tảng Onwing bước 5 với chủ đề Tùy biến hiển thị cơ bản sẽ giúp các bạn làm chủ được các hiển thị trên web và tùy biến được mọi tiểu tiết khác nếu bạn biết lập trình. Đây là khu vực để bạn thể hiện sự sáng tạo dành riêng cho web bạn để mang lại hiệu suất cao hơn mong đợi

08/10/2020 03:18:56 20

Box DL là khu vực lập trình mọi tùy biến cho website của  bạn. Sự xuất hiện của Box DL trên nền tảng Onwing giúp việc xây dựng website trở nên dễ dàng hơn giờ hết. Nhờ Box DL mà ta có thể tùy chỉnh mọi thứ trên website theo ý của mình. Yêu cầu cơ bản là phải biết lập trình các ngôn ngữ như html, css, java, fecode, ...

Trong bài viết này, BNS sẽ hướng dẫn các câu lệnh / hàm để tạo hiển thị cho web và các tiện ích (top button hay form liên hệ, ..)

1. Tùy biến hiển thị chuyển ngữ tiếng Việt (Box DL custom)

Keyname: theme/header/custome

[code] [/code]

 

2. Tùy biến hiển thị liên hệ (Box DL contact)

Keyname: theme/content/lien-he

[code]<% wfile("dl/page/contact"); %> [/code]

 

3. Tùy biến hiển thị nút Top button 

Keyname: theme/e/html_body_after

[code] <% wsupport("free/tools/top_button"); %>[/code]