Liên hệNgay

brandnewsoft.com

Bảng giá phần mềm BRANDNEWSOFT

PHẦN MỀM TÍNH TIỀN

90.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý bàn: Có
 • Quản lý món: Có
 • Quản lý dịch vụ: Có
 • Quản lý doanh thu: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 01 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 27.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy in hóa đơn: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM CRM

3.000.000 VNĐ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý thông tin KH: Có
 • Quản lý điểm tích lũy: Có
 • Phân loại nhóm KH: Có
 • Quy đổi điểm tích lũy: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 30.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Thẻ thành viên: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

Liên hệ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý sản phẩm: Có
 • Quản lý danh mục: Có
 • Quản lý nhập xuất tồn: Có
 • Báo cáo thống kê: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 27.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy kiểm kho: Tùy chọn thêm

PHẦN MỀM ERP

Liên hệ

 • Giao diện: Trực quan
 • Ngôn ngữ: Việt
 • Quản lý khách hàng: Có
 • Quản lý sản phẩm: Có
 • Quản lý tài chính: Có
 • Quản lý nhân sự: Có
 • Phân quyền sử dụng: Có
 • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
 • Bảo hành: Theo hạn sử dụng
 • Phiên bản: 2.0
 • Dung lượng: 35.0MB
 • Tải về: Bấm vào đây
 • Phát hành bởi: Ton Tue Technology Co., Ltd
 • Máy chấm công: Tùy chọn thêm

Quy trình triển khai phần mềm

.


Phân tích nhu cầu

1

KHỞI TẠO DỮ LIỆU

2

CHẠY THỬ NGHIỆM

3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

4

Hoàn tất bàn giao

5

Bắt đầu thành công lớn của bạn
bằng cuộc trò chuyện nhỏ ngay hôm nay.